Bát nhã tâm kinh 21 Biến Tiếng Phạn (Không Chèn Quảng Cáo)Có Thờ Có Thiêng – Có Kiêng Có Lành
Hãy đổi vận của bạn nhé, đó là hãy sắm cho mình 1 chiếc nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh. May mắn và Tài lộc luôn luôn đến với bạn.
Link mua hàng:
Fanpage:

Dưới đây là lời bài hát
A-ri-a-wa-lo-ki-te-swa-ra Bo-di-sat-twa Gam-bi-ram Pra-nha-pa-ra-mi-ta Cha-ryam Cha-ra-ma-no
Vy-a-wa-lo-ki-te sma Pan-cha Skan-dah Ah-sam-ts-cha Swa-ba-va-sun-ni-an Pa-sia-ti-sma
I-ha sa-ri-pu-tra Ru-pam Sun-niat Sun-ny-a-ta-wa-ru-pam
Ru-pan-na Pri-ta Sun-ny-a-ta Sun-nya-taya Na Pri-sha Ru-pam, Ya-ru-pam Sa Sun-nya-ta Ya Sun-nya-ta sa Ru-pam
E-vam e-va ve-da-na Sam-ja Sam-ska-ra Vi-nha-nam
I-ha Sa-ri-pu-tra Sa-va-dah-ma Sun-nya-ta-lak-cha-na, A-nu-pa-na, A-ni-ru-da, A-ma-la A-vi-ma-la, A-nun-na A-pa-ri-pu-na
Tas-ma Cha-ri-pu-tra Sun-nya-tayam Na Ru-pam Na Ve-da-na Na Sam-jna Na Sam-ska-ra Na Vi-nha-nam. Na Cha-su So-tra Gra-na Ji-va Kaya Ma-nam-si Na Ru-pa Sab-da Gan-da Ra-sa Spra-sta-vy-a Da-mah
Na Cha-su Da-tu Ya-van Na Ma-no-vi-nha-na Da-tu
Na A-vi-dya Cha-yo Ya-van Na Ja-ra Ma-ra-nam Na Ja-ra Ma-ra-na Cha-yo
Na Du-kha Sam-mu-da-ya Ni-ro-da Ma-ga
Na jna-nam Na Pra-ti Na A-p-ra-ti
Tas-ma Cha-ri-pu-tra A-pra-ti-va Bo-di-sat-twa-si-a Pras-nha-pa-ra-mi-ta A-sri-tya Vi-ha-ra-tya-si-ta-a-va-ra-na
Si-ta-a-va-ra-na Na-sti-va A-tras-tro Vi-pa-ry-a-sa A-ti-kran-to Nis-sha Ni-va-na Pra-tah
Try-a-dva-vi-ava-sti-ta Sa-va-bu-da Pra-nha-pa-ra-mi-ta As-ri-tia A-nu-ta-ram Sam-yak-sam-bo-di A-bi-sam-bo-dah
Tas-ma Jna-ta-vy-am Pras-nha-pa-ra-mi-ta Ma-ha man-tra Ma-ha-vi-dya man-tra Nu-ta-ra-man-tra Sam-a-sa-ma-man-tra
Sa-va Du-kha Pra-sam-ma-na Sa-tyam A-mi-tia-twa Pras-nha-pa-ra-mi-ta U-to man-tra
Ta-dya-tha: Ga-te Ga-te Pa-ra-ga-te Pa-ra-sam-ga-te Bo-di-swa-ha

Lời Bát Nhã Tâm Kinh

A-ri-a-wa-lo-ki-te-swa-ra Bo-di-sat-twa Gam-bi-ram Pra-nha-pa-ra-mi-ta Cha-ryam Cha-ra-ma-no
Vy-a-wa-lo-ki-te sma Pan-cha Skan-dah Ah-sam-ts-cha Swa-ba-va-sun-ni-an Pa-sia-ti-sma
I-ha sa-ri-pu-tra Ru-pam Sun-niat Sun-ny-a-ta-wa-ru-pam
Ru-pan-na Pri-ta Sun-ny-a-ta Sun-nya-taya Na Pri-sha Ru-pam, Ya-ru-pam Sa Sun-nya-ta Ya Sun-nya-ta sa Ru-pam
E-vam e-va ve-da-na Sam-ja Sam-ska-ra Vi-nha-nam
I-ha Sa-ri-pu-tra Sa-va-dah-ma Sun-nya-ta-lak-cha-na, A-nu-pa-na, A-ni-ru-da, A-ma-la A-vi-ma-la, A-nun-na A-pa-ri-pu-na
Tas-ma Cha-ri-pu-tra Sun-nya-tayam Na Ru-pam Na Ve-da-na Na Sam-jna Na Sam-ska-ra Na Vi-nha-nam. Na Cha-su So-tra Gra-na Ji-va Kaya Ma-nam-si Na Ru-pa Sab-da Gan-da Ra-sa Spra-sta-vy-a Da-mah
Na Cha-su Da-tu Ya-van Na Ma-no-vi-nha-na Da-tu
Na A-vi-dya Cha-yo Ya-van Na Ja-ra Ma-ra-nam Na Ja-ra Ma-ra-na Cha-yo
Na Du-kha Sam-mu-da-ya Ni-ro-da Ma-ga
Na jna-nam Na Pra-ti Na A-p-ra-ti
Tas-ma Cha-ri-pu-tra A-pra-ti-va Bo-di-sat-twa-si-a Pras-nha-pa-ra-mi-ta A-sri-tya Vi-ha-ra-tya-si-ta-a-va-ra-na
Si-ta-a-va-ra-na Na-sti-va A-tras-tro Vi-pa-ry-a-sa A-ti-kran-to Nis-sha Ni-va-na Pra-tah
Try-a-dva-vi-ava-sti-ta Sa-va-bu-da Pra-nha-pa-ra-mi-ta As-ri-tia A-nu-ta-ram Sam-yak-sam-bo-di A-bi-sam-bo-dah
Tas-ma Jna-ta-vy-am Pras-nha-pa-ra-mi-ta Ma-ha man-tra Ma-ha-vi-dya man-tra Nu-ta-ra-man-tra Sam-a-sa-ma-man-tra
Sa-va Du-kha Pra-sam-ma-na Sa-tyam A-mi-tia-twa Pras-nha-pa-ra-mi-ta U-to man-tra
Ta-dya-tha: Ga-te Ga-te Pa-ra-ga-te Pa-ra-sam-ga-te Bo-di-swa-ha

source

36 bình luận về “Bát nhã tâm kinh 21 Biến Tiếng Phạn (Không Chèn Quảng Cáo)”

 1. A di đà Phật 🙏🙏🙏 sau khi nghe con thấy lòng con đc thanh thản , con cầu cho ai nghe đc kinh này cõi lòng thanh thản , không lo không nghĩ mọi ưu phiền đc xoá tan 🙏🙏🙏 Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏

  Trả lời
 2. Nghe được bài kinh này là có cơ duyên với Phật, thêm 1 bước nữa để con thêm giác ngộ, tỉnh thức. Con xin tri ân đội ngũ thực hiện video này

  Trả lời
 3. A-ri-a-wa-lo-ki-te-swa-ra Bo-di-sat-twa Gam-bi-ram  Pra-nha-pa-ra-mi-ta Cha-ryam Cha-ra-ma-no

  Vy-a-wa-lo-ki-te sma Pan-cha Skan-dah Ah-sam-ts-cha Swa-ba-va-sun-ni-an Pa-sia-ti-sma

  I-ha sa-ri-pu-tra Ru-pam Sun-niat Sun-ny-a-ta-wa-ru-pam

  Ru-pan-na Pri-ta Sun-ny-a-ta Sun-nya-taya Na Pri-sha Ru-pam, Ya-ru-pam Sa Sun-nya-ta Ya Sun-nya-ta sa Ru-pam

  E-vam e-va ve-da-na Sam-ja Sam-ska-ra Vi-nha-nam

  I-ha Sa-ri-pu-tra Sa-va-dah-ma Sun-nya-ta-lak-cha-na, A-nu-pa-na, A-ni-ru-da, A-ma-la A-vi-ma-la, A-nun-na A-pa-ri-pu-na

  Tas-ma Cha-ri-pu-tra Sun-nya-tayam Na Ru-pam Na Ve-da-na Na Sam-jna Na Sam-ska-ra Na Vi-nha-nam. Na Cha-su So-tra Gra-na Ji-va Kaya Ma-nam-si Na Ru-pa Sab-da Gan-da Ra-sa Spra-sta-vy-a Da-mah

  Na Cha-su Da-tu Ya-van Na Ma-no-vi-nha-na Da-tu

  Na A-vi-dya Cha-yo Ya-van Na Ja-ra Ma-ra-nam Na Ja-ra Ma-ra-na Cha-yo

  Na Du-kha Sam-mu-da-ya Ni-ro-da Ma-ga

  Na jna-nam Na Pra-ti Na A-p-ra-ti

  Tas-ma Cha-ri-pu-tra A-pra-ti-va Bo-di-sat-twa-si-a Pras-nha-pa-ra-mi-ta A-sri-tya Vi-ha-ra-tya-si-ta-a-va-ra-na

  Si-ta-a-va-ra-na Na-sti-va A-tras-tro Vi-pa-ry-a-sa A-ti-kran-to Nis-sha Ni-va-na Pra-tah

  Try-a-dva-vi-ava-sti-ta Sa-va-bu-da Pra-nha-pa-ra-mi-ta As-ri-tia A-nu-ta-ram Sam-yak-sam-bo-di A-bi-sam-bo-dah

  Tas-ma Jna-ta-vy-am Pras-nha-pa-ra-mi-ta Ma-ha man-tra Ma-ha-vi-dya man-tra Nu-ta-ra-man-tra Sam-a-sa-ma-man-tra

  Sa-va Du-kha Pra-sam-ma-na Sa-tyam A-mi-tia-twa Pras-nha-pa-ra-mi-ta U-to man-tra

  Ta-dya-tha: Ga-te Ga-te Pa-ra-ga-te Pa-ra-sam-ga-te Bo-di-swa-ha

  Trả lời
 4. A-ri-a-wa-lo-ki-te-swa-ra Bo-di-sat-twa Gam-bi-ram Pra-nha-pa-ra-mi-ta Cha-ryam Cha-ra-ma-no
  Vy-a-wa-lo-ki-te sma Pan-cha Skan-dah Ah-sam-ts-cha Swa-ba-va-sun-ni-an Pa-sia-ti-sma
  I-ha sa-ri-pu-tra Ru-pam Sun-niat Sun-ny-a-ta-wa-ru-pam
  Ru-pan-na Pri-ta Sun-ny-a-ta Sun-nya-taya Na Pri-sha Ru-pam, Ya-ru-pam Sa Sun-nya-ta Ya Sun-nya-ta sa Ru-pam
  E-vam e-va ve-da-na Sam-ja Sam-ska-ra Vi-nha-nam
  I-ha Sa-ri-pu-tra Sa-va-dah-ma Sun-nya-ta-lak-cha-na, A-nu-pa-na, A-ni-ru-da, A-ma-la A-vi-ma-la, A-nun-na A-pa-ri-pu-na
  Tas-ma Cha-ri-pu-tra Sun-nya-tayam Na Ru-pam Na Ve-da-na Na Sam-jna Na Sam-ska-ra Na Vi-nha-nam. Na Cha-su So-tra Gra-na Ji-va Kaya Ma-nam-si Na Ru-pa Sab-da Gan-da Ra-sa Spra-sta-vy-a Da-mah
  Na Cha-su Da-tu Ya-van Na Ma-no-vi-nha-na Da-tu
  Na A-vi-dya Cha-yo Ya-van Na Ja-ra Ma-ra-nam Na Ja-ra Ma-ra-na Cha-yo
  Na Du-kha Sam-mu-da-ya Ni-ro-da Ma-ga
  Na jna-nam Na Pra-ti Na A-p-ra-ti
  Tas-ma Cha-ri-pu-tra A-pra-ti-va Bo-di-sat-twa-si-a Pras-nha-pa-ra-mi-ta A-sri-tya Vi-ha-ra-tya-si-ta-a-va-ra-na
  Si-ta-a-va-ra-na Na-sti-va A-tras-tro Vi-pa-ry-a-sa A-ti-kran-to Nis-sha Ni-va-na Pra-tah
  Try-a-dva-vi-ava-sti-ta Sa-va-bu-da Pra-nha-pa-ra-mi-ta As-ri-tia A-nu-ta-ram Sam-yak-sam-bo-di A-bi-sam-bo-dah
  Tas-ma Jna-ta-vy-am Pras-nha-pa-ra-mi-ta Ma-ha man-tra Ma-ha-vi-dya man-tra Nu-ta-ra-man-tra Sam-a-sa-ma-man-tra
  Sa-va Du-kha Pra-sam-ma-na Sa-tyam A-mi-tia-twa Pras-nha-pa-ra-mi-ta U-to man-tra
  Ta-dya-tha: Ga-te Ga-te Pa-ra-ga-te Pa-ra-sam-ga-te Bo-di-swa-ha

  Trả lời
 5. A-ri-a-wa-lo-ki-te-swa-ra Bo-di-sat-twa Gam-bi-ram Pra-nha-pa-ra-mi-ta Cha-ryam Cha-ra-ma-no
  Vy-a-wa-lo-ki-te sma Pan-cha Skan-dah Ah-sam-ts-cha Swa-ba-va-sun-ni-an Pa-sia-ti-sma
  I-ha sa-ri-pu-tra Ru-pam Sun-niat Sun-ny-a-ta-wa-ru-pam
  Ru-pan-na Pri-ta Sun-ny-a-ta Sun-nya-taya Na Pri-sha Ru-pam, Ya-ru-pam Sa Sun-nya-ta Ya Sun-nya-ta sa Ru-pam
  E-vam e-va ve-da-na Sam-ja Sam-ska-ra Vi-nha-nam
  I-ha Sa-ri-pu-tra Sa-va-dah-ma Sun-nya-ta-lak-cha-na, A-nu-pa-na, A-ni-ru-da, A-ma-la A-vi-ma-la, A-nun-na A-pa-ri-pu-na
  Tas-ma Cha-ri-pu-tra Sun-nya-tayam Na Ru-pam Na Ve-da-na Na Sam-jna Na Sam-ska-ra Na Vi-nha-nam. Na Cha-su So-tra Gra-na Ji-va Kaya Ma-nam-si Na Ru-pa Sab-da Gan-da Ra-sa Spra-sta-vy-a Da-mah
  Na Cha-su Da-tu Ya-van Na Ma-no-vi-nha-na Da-tu
  Na A-vi-dya Cha-yo Ya-van Na Ja-ra Ma-ra-nam Na Ja-ra Ma-ra-na Cha-yo
  Na Du-kha Sam-mu-da-ya Ni-ro-da Ma-ga
  Na jna-nam Na Pra-ti Na A-p-ra-ti
  Tas-ma Cha-ri-pu-tra A-pra-ti-va Bo-di-sat-twa-si-a Pras-nha-pa-ra-mi-ta A-sri-tya Vi-ha-ra-tya-si-ta-a-va-ra-na
  Si-ta-a-va-ra-na Na-sti-va A-tras-tro Vi-pa-ry-a-sa A-ti-kran-to Nis-sha Ni-va-na Pra-tah
  Try-a-dva-vi-ava-sti-ta Sa-va-bu-da Pra-nha-pa-ra-mi-ta As-ri-tia A-nu-ta-ram Sam-yak-sam-bo-di A-bi-sam-bo-dah
  Tas-ma Jna-ta-vy-am Pras-nha-pa-ra-mi-ta Ma-ha man-tra Ma-ha-vi-dya man-tra Nu-ta-ra-man-tra Sam-a-sa-ma-man-tra
  Sa-va Du-kha Pra-sam-ma-na Sa-tyam A-mi-tia-twa Pras-nha-pa-ra-mi-ta U-to man-tra
  Ta-dya-tha: Ga-te Ga-te Pa-ra-ga-te Pa-ra-sam-ga-te Bo-di-swa-ha

  Trả lời
 6. Cảm ơn bài kinh này, nguyện phước lành mang đến tất cả chúng sanh cũng như những người đã từng xem video này !

  Trả lời
 7. có bạn nào giống như mình không khi nghe thần chú vào thì nước mắt tự nhiên rơi nhưng trong lòng lại rất thanh thản

  Trả lời
 8. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhờ đọc Bát Nhã Tâm Kinh trong mơ mà con được thấy sự nhiệm mầu. Cảm tạ mọi nhân duyên đã đưa con đến với Phật Pháp. Con hạnh phúc và thường hằng biết ơn.

  Trả lời

Viết một bình luận