CÔNG LƯỢC TRA NAM – TG 9.2: VÕNG DU, BẠN TRAI LÀ NGƯỜI THỰC VẬT😶‍🌫️Tên: Công lược tra nam (Công lược cặn bã ấy)
😶‍🌫️Tác giả: Đường Mật
😶‍🌫️Nguồn convert: Wiki dịch
😶‍🌫️Edit, beta:
🦖Bạch Mộc Tuyết Liên (@Talathunhomoe)
🦖LINH @MoTuLinh

😶‍🌫️Văn án:
Dung Tự: giới tính nữ, thuộc tính tra, đi bờ sông có ngày ướt giày. Vì mạng sống, trói định với cặn bã hệ thống. Nhiều lần cùng tra nam trên con đường xem ai cặn bã hơn, xem ai công lược ai, đây mới là chân lí. Nam chính, nam phụ, vai ác, vật hi sinh, người qua đường Giáp, tất cả sinh vật thuộc tính tra đều là đối tượng cô công lược.Quyển sách có tên “Ngược em sau cùng anh sẽ yêu em”, ” Làm em không vui cuối cùng anh sẽ yêu em”, “Mặc kệ như thế nào anh đều sẽ yêu em”.Nữ chính yêu diễm đê tiện, đóng giả bạch liên hoa, chuyển sang trà xanh, tâm địa cứng rắn như thép, làm xong liền chạy thật kích thích.Toàn văn thật cẩu huyết ~~~

😶‍🌫️ Đọc truyện ở đây:
🦖
🦖

😶‍🌫️ Nghe truyện trọn bộ ở đây:

source

Viết một bình luận