Khóa đào tạo SV "Tư duy và Quy trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời đại 4.0" [T6 ngày 14/4]Xin chào mừng các bạn đến với khóa đào tạo sinh viên “Tư duy và Quy trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời đại 4.0” …

source

Viết một bình luận