Lời Phật Dạy Không Quảng Cáo : Trâu Báo Ơn Ông Chủ Không Giết NóLời Phật Dạy Không Quảng Cáo : Trâu Báo Ơn Ông Chủ Không Giết Nó

source

32 bình luận về “Lời Phật Dạy Không Quảng Cáo : Trâu Báo Ơn Ông Chủ Không Giết Nó”

 1. Mọi người ơi nên dừng sát sanh lại đi , con vật cũng như con người cũng biết đau biết khổ ,ăn sướng miệng chỉ vài phút, nuôi tấm thân giả này mà làm nhìu nghiệp ác khổ kiếp này khổ nhìu kiếp sau NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏🙏

  Trả lời
 2. Con xin nam mô a Di Đà Phật nam mô a Di Đà Phật nam mô a Di Đà Phật nam mô a Di Đà Phật nam mô a Di Đà Phật nam mô a Di Đà Phật nam mô a Di Đà Phật

  Trả lời
 3. A Di Đà Phật bạn có giọng đọc truyện ấm áp truyền cảm đi vào lòng người hâm mộ cảm ơn bạn nhiều lắm ❤️

  Trả lời
 4. 💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩

  Trả lời
 5. Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát
  Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát
  Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát

  Trả lời

Viết một bình luận