3 bình luận về “Quảng Cáo Tim Do Nha Khoa”

  1. YouTube, dã xáo nhūng loi binh luân cūa tôi, vì tôi nói lên,nhūng su khôn nan cůa bon tà quyên viêc công. Hay cùng nhau doàn kêt và lên tiêng cho VIÊT-NAM .

    Trả lời

Viết một bình luận