Thiếu kỹ năng công nghệ, kinh doanh online dễ thua | VTCVTC | Hình thức kinh doanh online được nhiều người lựa chọn vì vốn đầu tư ít. Nhưng một điều kiện tiên quyết để giúp kinh doanh online thành công là kỹ năng công nghệ.

* Nguồn: VTC1
*Đăng ký VNOTV:
* Đăng ký VTCThethao:
*Đăng ký VTCTube:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

source

Viết một bình luận