Tin Tổng Hợp (22/2): 5 vạn F0 mỗi ngày, kit test đột biến. Một đại dịch khác chắc chắn sẽ đến?CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ THEO DÕI BẢN TIN TỔNG HỢP CỦA HÀNH TRÌNH TƯƠNG LAI HÃY GIỮ AN TOÀN CHO BẠN! VÀ LUÔN …

source

Viết một bình luận